bang x faker || thế giới này vẫn vậy phải không em

Giới thiệu truyện:

just miss him and him giữa những ngày mưa bão

Danh sách chương: