【Băng Cửu 】 Hôm nay ngươi được đồng nào chưa?

Giới thiệu truyện:

Tâm ma kiếm trục trặc mang theo Băng ca xuyên qua đến sư tôn vẫn là Thẩm Cửu thời điểm, liền ở Băng ca mê mang bàng hoàng hết sức, hắn phát giác tâm ma kiếm không biết vì sao thế nhưng biến thành một phen sắt vụn đồng nát!? Đồng thời hắn tu vi cũng không biết sao lại thế này toàn không có!? Biến thành người thường Băng ca thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, còn hảo có đường thấy bất bình một gậy gộc Thẩm Cửu tương trợ, từ đây tâm bất cam tình bất nguyện cùng Thẩm Cửu quá thượng sống nương tựa lẫn nhau cùng nhau hành khất cuộc sống gia đình. Đương nhiên Băng ca vẫn là sẽ ngưu bức trở về, tâm ma kiếm cũng vẫn là sẽ ngưu bức trở về, mất đi tu vi chỉ là tạm thời, tạm thời...... Cuối cùng muốn nói quan trọng nhất: Này thiên tuyệt bức là sa điêu ngọt văn, ngươi xem này tiêu đề ta còn có thể ngược đi xuống sao có thể sao có thể sao đương nhiên không thể! https://luobujun233.lofter.com/?page=3&t=1543668087022

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: