【 Băng Cửu 】 Đọc tâm

Giới thiệu truyện:

Đỉnh cao thời kỳ Băng ca X Địa lao Nhân Trệ vừa ráp xong Cửu ca Tẩy trắng Cửu ca văn, hết thảy cốt truyện tư thiết vì tẩy trắng Cửu ca phục vụ. Cẩu huyết, OOC, lược ám hắc vặn vẹo. Cẩu huyết tất nhiên làm ra vẻ. # thời gian là 《 Băng ca Băng muội đỉnh quyết đấu 》 sau mấy tháng, Băng ca đã nhiều lần xé rách thời không đi âm thầm quan sát bạch nguyệt quang Thẩm lão sư cùng Băng muội hằng ngày tình chàng ý thiếp, khanh khanh ta ta, ân ái không nghi ngờ. # bổn văn cuồng rải cẩu huyết tẩy trắng Cửu ca, thập phần làm ra vẻ. Ngược móng heo Băng ca tâm không giải thích. Văn trung miêu tả toàn bộ đều là YY https://damie081.lofter.com/view Truyện đã có bạn dịch trước rồi, cơ mà t đợi nửa năm vẫn chưa thấy bạn ấy update tiếp nên t tự ý dịch luôn. Nếu một ngày chính chủ thấy có vấn đề gì thì cứ bảo t nha :3

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: