Bạn thân 17 năm, giờ yêu được chưa? - [Mimover]

Giới thiệu truyện:

Vào một ngày mùa đông giá lạnh, có hai tinh linh nhỏ bé cất tiếng khóc chào đời. Trùng hợp thế nào, hai tinh linh ấy được sinh vào cùng một ngày, ở cùng vài một phòng bệnh, thậm chí nhà cũng sát nhau. Gia đình hai bên mau chóng thân thiết, Danh Tĩnh Nam và Bình Tĩnh Đào đáng ra cũng rất xứng một đôi. Hai người chỉ hơn kém nhau một giờ vô tình trở thành một ngày, từ đó mà mạng hai người lại khắc nhau. Có thể yêu nhưng không thể cưới. Nhưng chỉ cần họ vượt qua đại hoạ năm 18 tuổi thì sẽ có thể bên nhau trọn đời.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: