Bạn học Hoàng

Đăng bởi: Tiembanhnho

Cập nhật: 12-10-2019

Tag:#ngọt


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Tần Tam Kiến Biên tập + Beta: 小仙贝 Thể loại: Hiện đại, vườn trường. Tình trạng bản raw: Hoàn, 84 chương. Tình trạng bản edit: Hoàn. LƯU Ý: Bản edit phi thương mại, không đảm bảo chính xác, chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: