[Bản dịch] (Lawlu) Soulmates [DROP]

Giới thiệu truyện:

Không có gì thuộc về tôi ngoại trừ bản dịch (bản dịch này chưa được sự đồng ý của tác giả nên vui lòng không mang nó ra ngoài) Law thought he'd never find his soulmate and he was fine with that. That is until a straw-hatted teen fell into his lap. Literally // Lawlu, Law/ Luffy| Backgrounders ZoSan/SanZo, Zoro/Sanji) ========================== Law nghĩ rằng anh ấy sẽ không bao giờ tìm được tri kỷ của mình và anh ấy ổn với điều đó. Đó là cho đến khi một thiếu niên đội mũ rơm ngã vào lòng anh...Theo đúng nghĩa đen. *và link truyện gốc tôi sẽ để trong chap 1

Danh sách chương: