BakuTodo - Lưu Ly Và Bất Tử

Giới thiệu truyện:

CEO Bakugou khó khăn trong việc tuyển chọn thư kí riêng của mình. Một lời đề nghị vô tình mở ra, muôn vàn bí mật khép kín, tất cả đều giống như những gì Bakugou Katsuki nghĩ? Hay chỉ là màn kịch che mắt hắn? Thể loại: 1x1, CEO x Thư Kí, ngọt ngược trộn lẫn. Couple: Bakugou Katsuki Top x Todoroki Shouto Bottom. Hoàn cảnh và tính cách nhân vật sẽ có phần thay đổi cho phù hợp hơn với cốt truyện. Tác giả: Nyushae. Nhân vật không thuộc quyền sở hữu tác giả. KHÔNG MANG NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÔI! CHỈ ĐĂNG TẢI Ở WATTPAD!!!! DO NOT REPOST WITHOUT MY PERMISSION. Attention: Không đục thuyền dưới mọi hình thức, nếu bạn không thích, vui lòng go out.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: