BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒI

Giới thiệu truyện:

Ảnh đế Du Đường, vì muốn đạt được cơ hội trọng sinh thế nên cùng với hệ thống xuyên nhanh thực hiện giao dịch, trói định với nhau Mục tiêu của Du Đường là vai phản diện, nhiệm vụ là cảm hóa, khiến vai phản diện cảm nhận được ấm áp, hy vọng, năng lượng tích cực... Nhưng mà cuối cùng, kết cục của Du Đường đều là chết vì vai ác, vì thế thúc đẩy vai ác hoàn toàn sa ngã, hắc hóa Tới khi Du Đường có được tích phân đủ để trao đổi, muốn sống lại, thì hệ thống nói với hắn rằng: Thế giới hắn đi qua đều hỏng mất.Du Đường:??? Hệ thống: Cho nên yêu cầu ngươi đi thêm một chuyến, chữa trị thế giới. Du Đường: Ngoan, đừng đùa nữa. Hệ thống: Hiện tại bắt đầu dịch chuyển. Vì thế -- Đại lão hắc hóa ở mười thế giới khác nhau: Bây giờ, ta chắc chắn sẽ không để ngươi biến mất trước mặt ta lần nữa.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: