BẠC THUYỀN KHÁCH [VONG TIỆN] [ EDIT]

Giới thiệu truyện:

Tên gốc: 泊船客 Tác giả: 7triplet Nguồn bản raw: AO3 Bản QT: CeciliaVanQuynh Edit: nhaminh2012 Số chương: 17 Tóm tắt: Sau khi Liên Hoa Ổ bị tàn sát theo nguyên tác, Tiện và Giang Trừng được cứu về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Vong Tiện sát cánh chiến đấu trong Xạ Nhật Chi Chinh, câu chuyện kết cục của đôi quyến lữ. Kim đan Tiện và Thanh niên Cơ.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: