Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!

Đăng bởi: _Lint_

Cập nhật: 16-05-2023

Tag:#ngọt#đammỹ


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tên truyện: Bác sĩ Phó, em thầm mến anh! Tác giả: Thụy Mang (Sleep Mango) Thể loại: đam mỹ, bác sĩ công x manh thụ, ngọt ê răng, thụ thầm mến công nhiều năm.. Chuyển ngữ: Muối | Tình trạng: HOÀN Nguồn: https://muoivantue.com/danmei/bac-si-pho-em-tham-men-anh/

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: