[Bác Quân Nhất Tiêu] ĐUỔI THEO ÁNH SÁNG

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Hoa Kiều Joe II Thể loại: Niên hạ, sư sinh, hướng hiện thực. [ Cuộc gặp gỡ giữa anh và tôi là định mệnh, bắt đầu từ năm 12 tuổi. ] Số chương: 10 ( Edited by -Dreamycosmos -♥️ Without permission - không đem ra ngoài! )

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: