[ Bác Chiến ] Tình Cờ Yêu ( HOÀN )

Giới thiệu truyện:

" Vương Nhất Bác, cậu từng nói có thể cho tôi tất cả những thứ tôi muốn, phải không?" " Tiêu Chiến, ý anh là gì? " " Tôi muốn một cuộc sống thoải mái." " Cuộc sống thoải mái mà không có tôi anh cũng muốn sao?" " Muốn." " Được. Tôi cho anh." Note : Bộ số 8 của tui.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: