(Bác Chiến) Duyên Ta Đã Định.

Đăng bởi: Lamthien108

Cập nhật: 05-08-2020

Tag:#bjyxsxd


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Ngọt ,có chút ngược,HE ,sủng , Công chung tình ,sủng vợ. Thụ ngây thơ ,đanh đá. Từ ngữ đôi khi sẽ có tục tiểu , mọi người nên căn nhắc trước khi xem. Nội dung: "Dù anh không nhớ tình ta,thì bây giờ em sẽ làm tốt hơn trước nữa" "Nhất Bác à,đó là chuyện quá khứ rồi. Bây giờ chỉ còn hiện tại và tương lai...em có anh ,anh có em vậy là được rồi" "Được". 2 năm trước anh vì em mà mất mát. 2 năm sau em vì anh mà dùng một đời để đổi lấy hạnh phúc cho anh. Duyên ta đã định khó mà thay đổi.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: