Bác Chiến | điềm mật mật

Giới thiệu truyện:

tình cảm mập mờ, hiện đại, oneshot. - số chương : 5 (hoàn). *mọi chi tiết, hoàn cảnh đều không có thật, vui lòng không áp đặt vào người thật. -Jan-

Danh sách chương: