#askjeongguk, pt.2 | kookmin

Giới thiệu truyện:

Jungkook và Jimin đường ai nấy đi sau một năm hẹn hò, và giờ đây cả hai phải đối mặt với việc sống thiếu nhau. - Author: Mika⁷ (https://twitter.com/ggukminies) - Original work: https://twitter.com/ggukminies/status/1231583511959810050?s=21 Translated to Vietnamese by @vanhdid. The translation has been authorized by the author. 🚫 Vui lòng không copy/mang đi nơi khác.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: