ArtBook và Nhật Ký (DROP)

Giới thiệu truyện:

quyển này để đăng tranh và luyên thuyên các thứ( như tựa) Nếu bạn muốn xem tranh hãy nhấp vào chương có (Tranh) còn lại là những chạp luyên thuyên tán nhảm Không bình chọn ít nhất hãy bình luận

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: