ArtBook 2✨

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Lê Yến Nhi/L.Y.N/ Nick name: Sarah Serahibi/S.S/ Thích thì có thể gọi toy là sả hay lyn✨ Cuốn artbook này khum chỉ đăng tranh mà còn có thế viết oneshort chẳng hạn :"D Ý tưởng đầy mình mỗi tội lazy 💫💫✨✨✨✨✨✨✨

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: