Art (trash) book

Giới thiệu truyện:

Cuốn artbook cũ đã bị xoá rồi :p Chỉ là nơi ad trả event và vẽ bừa thôi 🎨 Có thể bao gồm các nhân vật gacha mà ad đã tạo

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: