[AnnaxAcnologia][Fairy Tail]Bốn Trăm Năm

Đăng bởi: DuyNguynQuc7

Cập nhật: 16-10-2018

Tag:#fairytail


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

đay là lần đầu tiên em viết chuyện.Đây là câu chuyện nói về Acnologia và Anna.cuộc tình 400 năm về trước đón xem acnna(anlogia) nha

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: