Anh sẽ chờ em { law x nami }

Giới thiệu truyện:

à.......vì mk là fan ruột của đại tỷ nami đại tỷ robin nên là chủ yếu cho 2 tỷ tỷ làm nhân vật chính nha mk thích các cặp gồm đại ca Law x đại tỷ Nami nhất và cặp zorobin lawna

Danh sách chương: