Ân không sao cả

Giới thiệu truyện:

Tác giả: 温柔的蝎子 - Bò cạp ôn nhu. Thể loại: Đam mỹ, đoản văn, ngược, BE ( HE phiên ngoại). P/s: Đăng lên chủ yếu để đọc offline và phần phiên ngoại sẽ khó đọc nên bạn nào thấy không đọc được có thể ngừng ở văn chính.

Danh sách chương: