AllZhong Và Những CP Tà Đạo

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Chung Phu Nhân AllZhong | Không hẳn là AllZhong ! ! ! Những CP tôi viết khá tà đạo nên hãy cân nhắc trước khi đọc. Có thể có lúc tôi chơi 3P, 4P hoặc thật AllZhong nên hãy chuẩn bị kĩ tâm lí nhé. !!! Tất cả đều tự tác giả chém gió không liên quan đến cốt truyện game !!! Và chắc chắn OCC. Còn OCC như nào thì hãy đọc rồi biết. Tận cùng.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: