allv | beez

Giới thiệu truyện:

(một phiên bản hoàn chỉnh hơn của that xx, số lượng chapter dài và nhiều hơn, nội dung chap phong phú hơn, nhưng mình vẫn mắc phải sai lầm cũ là không giữ được lửa cho truyện) bts x bigbang x exo và dàn cameo chất lượng khác (that xx remake) tình trạng truyện: hoãn vô thời hạn now ranking (18/8/2020) 2. jinv 2.minv 3. namtae 4. yoontae 7. gav 7. hopev 8. nyongtory 14. allv 30. bts 49. kookv

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: