[AllThun] Huh?.. (Drop Forever)

Giới thiệu truyện:

Những câu chuyện ngắn về Thunderstorm Truyện tệ Đôi khi không như couple mà là truyện tào lao Có thể viết H:w maybe.. Được đặt đơn😭 Warning:OCC,boylove [Truyện của tôi nhưng nhân vật thì của Monsta] (Đã drop❗❗)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: