-alltakeomi- [ABO] Alpha hay Omega?

Giới thiệu truyện:

đây là truyện alltakeomi là nếu không thích đọc thì có thể thoát ra bộ này tôi cho inui , izana, Wakasa,senju, mutou, takemichi và chifuyu vào boten ran x Takeomi rindou x Takeomi Mikey x Takeomi Sanzu x Takeomi kakuchou x Takeomi mutou x Takeomi mochi x Takeomi kokonoi x Takeomi Inui x Takeomi izana x Takeomi Wakasa x Takeomi takemichi x Takeomi chifuyu x Takeomi Senju x Takeomi Senju là nam nha Warning: từ ngữ thô tục, nên cân nhắc trước khi xem

Danh sách chương: