(Alltakemichi) Thế giới quái quỷ gì thế này!!!

Giới thiệu truyện:

Nếu Take bị xuyên không đến thế giới đam mẽo ??? Lưu ý : Các nhân vật nữ sẽ biến thành trai và Akane,Emma,Shinichirou,Kisaki,Baji và Draken, South chưa chết và sẽ có char của mình tạo ra x Takemichi

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: