[AllTakemichi/R18/H+] Oneshot!

Giới thiệu truyện:

Viết chơi khi có ý tưởng! Plot lụm được trên fb hay TikTok sẽ care rõ ràng. Cảm ơn đã đọc dòng giới thiệu xl này. Lưu ý: H+, Takemichi full bot, không ngược(?) Đây là nơi bạn thoải mái thả plot của mình vào, chỉ cần hợp gu tôi sẽ triển!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: