[ Alltakemichi ] Các chứng bệnh

Giới thiệu truyện:

Là alltake nhưng không viết gộp hết mà mỗi chương một cặp bởi vì thích một đời một kiếp một đôi người Mỗi chúng ta ai cũng đều có một căn bệnh của riêng mình...

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: