[Alltake] Socola bạc hà

Giới thiệu truyện:

Takemichi trở thành em út của... cái ông mà không có thông tin trong manga.

Danh sách chương: