{AllTake}R18♡Pỏn và đách có gì ngoài Pỏn

Giới thiệu truyện:

Cảnh báo: OOC, sẽ có ooc nhân vật °Fic được sinh ra để phục vụ cho nhu cầu vã pỏn của tôi và các cô trong shipdom. Không viết các cp ngoài allTake °KHÔNG MƯỢN Ý TƯỞNG, KHÔNG CHUYỂN VER ° Không tiếp người ăn tạp trừ TakeAll với allTake, và làm ơn đừng cho truyện của tôi vào cái danh sách tạp nham có notp của tôi, đau mắt lắm. ○Đã drop

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: