[AllTake] Lệch Hướng

Giới thiệu truyện:

Fanfic về [All × Take]. Author: Murky2224 ___________ Takemichi đã trở lại điểm bắt đầu. Cậu đã thất bại một lần, không thể thất bại lần nữa. Có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng thôi khi Takemichi đã biết trước diễn biến câu chuyện. Nhưng tại sao...mọi thứ lại cứ diễn ra một cách kì lạ thế này? ___________ Truyện chỉ đăng ở Wattpad, nếu thấy ở nơi khác thì đó là ăn cắp. Vui lòng không mang truyện đi nơi khác.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: