[ Alltake ] Chẳng Là Gì

Giới thiệu truyện:

⚠️⚠️ Cảnh báo: Nhân vật trong truyện OOC, có khi đi theo mạch truyện có khi không,... • Mạch truyện chậm và khá nhẹ nhàng nên ai ưa thích Drama các kiểu thì bộ có lẽ không hợp với bạn. • T/g vt cho vui thôi nên có lẽ sẽ Drop bất cứ lúc nào. • Có thể sẽ đăng chương mới vào mỗi thứ hai hoặc là chủ nhật nha.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: