(allShi) những đoản mật ngọt

Giới thiệu truyện:

Đây là một fanfic về allxShinobu Viết bởi: Yagami Toru-Torukyrou ...... còn gì không nhỉ Thôi vào truyện rồi tính

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: