[Allsanzu] Tao mệt rồi.. Tao bỏ cuộc !

Đăng bởi: NguynPhong579

Cập nhật: 21-07-2022

Tag:#allsanzu


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Em yêu họ như điếu đổ theo họ và giúp họ thoát bao nhiêu hiểm nguy nhưng họ chỉ vì một cô gái vô dụng mà lại đi phản lại em sau bao nhiêu lần em bị hành hạ cuối cùng em quyết định từ bỏ lũ khốn ấy.

Danh sách chương: