(AllMikey) Máu, Dị Năng Và Em

Giới thiệu truyện:

Thông báo mới: các bạn All///////////////vô cực///////////T làm ơn đừng vào. ĂN TẠP CŨNG CŨNG THẾ, ĐỪNG ADD FIC VÀO NƠI CÓ NHÀ ALL/////T Cảnh cáo là máu me rất nhiều, không teencode nhưng lỗi dấu nhiều ;-; Không tiếp đón Anti nha. Chất xám đều là của tui nên là đừng mang đi nhé. Tác giả là Truki và chỉ đăng tại W.A.T.T.P.A.D

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: