(AllKook) Đại thúc, mau đến làm ấm giường

Giới thiệu truyện:

Đại thúc có cảm giác như đang bị lừa, rõ ràng người thuê bảo vệ là bọn hắn sao người có cảm giác nguy hiểm lại là cậu chứ. -Đại thúc, đừng chạy bọn tôi cần được bảo vệ và "chăm sóc" nha~ -Đại thúc giường lạnh rồi mau mau đến làm ấm đi. -Đại thúc hãy tin bọn tôi ngoại trừ việc hãm hiếp chú , làm sẩy thai vợ chú bọn tôi chưa từng làm điều gì có lỗi với chú cả. Thể loại : boy x boy, hiện đại, tổng thụ, ít ngược, có ngọt, HE Nhân vật: Kim Nam Tuấn, Kim Thạc Trân, Mẫn Doãn Kì, Trịnh Hiệu Tích, Phác Trí Mân, Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc - ĐỪNG MANG NÓ ĐI ĐÂU

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: