︱AllIsagi ― Blue Lock︱ Ich Liebe Dich, Isagi Yoichi ♥︎

Giới thiệu truyện:

‣ Được viết bởi 1 writer nửa mùa. ‣ Chiếc fic này tổ hợp all-cp có Isagi!bot, và chỉ có Isagi!bot ‣ Tình trạng: On-going ‣ Dự kiến: 30 chapters

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: