🍰 AllHoon 🍬 Kẻ Thứ Ba

Giới thiệu truyện:

Author: ThThanhh2405 Editor: Quần, Dép, Áo Link fic gốc: https://my.w.tt/1OJqCIFJFP Thể loại: Đam mỹ Đọc đi rồi biết! Biết rồi thì... cứ đọc đi :))))) Bản edit đã có sự đồng ý của author. ĐỪNG MANG BẢN EDIT NÀY ĐI ĐÂU NHA =))))))

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: