(AllHina) [Short] Quýt trên ngọn cao,....

Giới thiệu truyện:

Nv9: Hinata Shouyou OOC nặng, truyện khác nguyên tác. Shortfic thôi. Tuy là allHina nhưng thật chất chỉ có MBSYxHina cùng OsaHina và AkaaHina. By: Awainhatnheo -------- Quýt trên ngọn cao, Với hoài chẳng tới.

Danh sách chương: