[AllGiyuu] • Tiểu quỷ bé nhỏ • Yuu UwO

Giới thiệu truyện:

Văn án: Thâm tâm của y thế nào, mọi người sao còn chưa chịu hiểu y? Thể loại: Yaoi, đồng nhân, boyxboy, HE, fanfic, có thể sẽ ngược lmaoooo CP: AllGiyuu (trừ một số) Author: YuuUwO Lời muốn nói: Truyện đầu tay, có gì góp ý nhẹ ha uwu Mình viết văn thực không tốt lắm, mong mọi người vẫn ủng hộ, yêu yêu <3

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: