[AllCouple] Tokyo Revengers Và Những Câu Chuyện

Giới thiệu truyện:

Tổng Hợp Oneshot •OOC là điều chắc chắn:) •Lệch nguyên tác, lệch nặng xuống mương luôn •Lần đầu mình viết nên nó rất non tay, đôi lúc thì viết lố quá:) mong các bạn cảm thông cho con gà mờ này

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: