[AllAndree/Chuyển ver] Con Ông Phú Hộ

Giới thiệu truyện:

🔖Chuyển Ver Đã Có Sự Đồng Ý Của Tác Giả •Tác Giả : @hoamaoluong "Thuyền không bến, thuyền mãi lênh đênh... Em cô đơn như con thuyền ấy... Nhắn theo sóng, thuyền ở ngoài khơi... Bến nơi nào, thuyền đỗ nghĩ ngơi... Thanh xuân em, còn nữa đâu anh... Mất nửa đời, em đợi chờ duyên... Tương lai, mịt mù chông gai... Em hiện tại, chẳng thuộc về ai..." +Vào fic gốc để ủng hộ chủ fic nhé! ❌CẤM LEAK RA NGOÀI❌

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: