All27 drabbles.

Đăng bởi: Beanie198

Cập nhật: 17-01-2019

Tag:#all27#khr


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Những mẩu truyện ngắn về Tsuna, về all27 mà tôi sưu tầm, bao gồm nghĩ ra rồi viết, bỗng dưng nhớ ra 1 ý tưởng ở đâu đó và viết lại nhưng không nhớ rõ đã đọc ở đâu, hay dịch lại. Source fanart: https://www.pixiv.net/member.php?id=3728169 Beanie 🌱

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: