[ All x Ben ] & [ Ben10 x Bnha ]Ben, cậu là của bọn này!

Giới thiệu truyện:

" Tại sao ? Tại sao mấy người lại thích tôi ? " " Thích cần lý do sao ? " _____________ Thể loại : Boylove, Girllove, H+, SM Tác giả : Hillary Idalis Ý tưởng : Hillary Idalis Cảm hứng : OTP yêu thích của tui cần mịa gì cảm hứng! ⚠️ Lưu ý ⚠️ : Tôi không nhận gạch đá!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: