all saiki kusuo

Giới thiệu truyện:

tác giả: Thịt vụn ô vuông _ kim duy nhất vợ cả ©Thịt vụn ô vuông _ kim duy nhất vợ cả Powered byLOFTER Văn án: All Saiki Saiki Kusuo: Tề mộc nam hùng Saiki Kusuke: Tề mộc không trợ Kuboyasu Aren: Oa cốc cần á liên Toritsuka Reita: Điểu thúc linh quá Teruhashi Makoto: Chiếu kiều tin Saiko Metori: Mới hổ mầm đấu lại Touma Akechi: Sáng suốt thấu thật Aiura Mikoto: Tương bặc mệnh Teruhashi Kokomi: Chiếu kiều tâm mỹ Nendou Riki: Châm đường lực Kaidou Shun: Hải đằng nháy mắt

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: