All my roses - YZL

Đăng bởi: starfishvenryu

Cập nhật: 14-08-2021

Tag:#hanahaki#yzl#zky


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Nguyệt Lão bồi hồi trốn đi đâu? Tơ ông luống cuống phải ôm sầu Ngưu Lang ái mộng quên lời tấu Chức Nữ tình mơ bỏ buổi chầu Bắc Đẩu đau lòng không thể dấu Thiên đình buốt dạ phán luôn câu Ngân Hà một dải chia làm dậu Tháng Bảy thu về sẽ đổ ngâu. (Sưu tầm)

Danh sách chương: