[All Cửu] Nhân tra vai ác tự cứu hệ thống 2.0 (HOÀN)

Giới thiệu truyện:

# vừa ráp xong Thẩm Thanh Thu -- Thẩm Cửu trọng sinh hướng # một cái không giống nhau Băng ca dưỡng thành hình thức #《 cuồng ngạo tiên ma đồ 》 nguyên ban nhân mã, lần này tranh thủ một cái đều bất tử # hệ thống quân là cái linh vật #cp chưa định, tạm thời thiên all Cửu # Nhân vật thuộc về Mặc Hương, OOC về ta. -------------------- 《 cuồng ngạo tiên ma đồ 》 chuyện xưa kết thúc. https://weilan115.lofter.com https://space.bilibili.com/1673477

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: