[all couple] Why me?

Giới thiệu truyện:

tại sao người em từ chối lại là tôi? Cái text vậy thôi chứ cũng không liên quan tới mấy cái đoản đâu :v -đoản-

Danh sách chương: