Acnologia, my childhood friend [ Dịch ]

Giới thiệu truyện:

Một fanfic dịch từ nguồn truyện Line464d. Mình đã xin phép bản quyền của tác giả. Trình dịch còn non tay nếu sai sót xin thứ lỗi cho mình.

Danh sách chương: