86/Eighty-six - [Chờ đợi] Oneshort

Đăng bởi: Peach_girl81

Cập nhật: 12-12-2022

Tag:#86#eighty-six


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Bộ này hay quá mà kiếm hoài không thấy truyện, nên mình tập viết thử về đề tài chiến tranh. Mới đu từ anime qua, mà lại không đọc LN nên sẽ có chút sai sót vì mình chỉ bám theo mạch của anime.

Danh sách chương: